$left
$middle

Registrera Bidragsberättigad förening hos fritidsförvaltningen

Registrerad förening kan ansöka om att bli en Bidragsberättigad förening.

Innan ni ansöker om att registrera bidragsberättigad förening rekommenderar vi att ni grundligt läser igenom följande:

Uppfyller er verksamhet inte kraven riskerar ni att inte bli godkända som bidragsberättigad förening.

Villkor för att registreras som Bidragsberättigad förening

En Bidragsberättigad förening på fritidsförvaltningen i Malmö stad ska uppfylla följande villkor för att kunna registreras och kvarstå som Bidragsberättigad förening.

Föreningen ska:

 • redan vara registrerad som Registrerad förening hos fritidsförvaltningen
 • ha sitt säte i Malmö
 • ha ett bank- eller plusgiro som är registrerat i föreningens namn
 • ha minst bidragsberättigade 25 medlemmar
 • vara utan förfallen skuld hos Skatteverket, Malmö stad och Kronofogden
 • ha genomfört ett ordinarie årsmöte
 • ha en verksamhet som aktivt präglas av ett alkohol- och drogfritt förhållningssätt
 • ha gått de fyra obligatoriska utbildningarna för bidragsberättigade föreningar
 • uppfylla och fortsatt följa de grundläggande kraven för registrerade föreningar.

En förening som har en religiös inriktning, där majoriteten av föreningens aktiviteter är religiösa, kan inte vara en bidragsberättigad förening och beviljas bidrag. Religiösa föreningar kan registreras som registrerad förening, ta del av Malmö stads utbildningar och hyra anläggningar enligt prisgrupp 1 om aktiviteten inte är religiös. 

Medlemmarna ska

 • vara folkbokförda i Malmö
 • finnas i föreningens medlemsregister med folkbokföringsadress och födelsedata
 • vara 4–25 år (det år personen fyller 4 år till det år personen fyller 25 år) eller
 • vara +65 år (från det år personen fyller 65 år) och/eller
 • ha funktionsnedsättning (ingen åldersgräns)
 • vara aktiva i föreningen minst 2 gånger per verksamhetsår
 • betala medlemsavgift på minst 40 kronor per verksamhetsår (vid familjemedlemskap ska avgiften i genomsnitt vara minst 40 kronor/medlem).

Utbildningskrav

För att registreras som Bidragsberättigad föreningen ska ordförande och minst en styrelseledamotföljande utbildningar:

 • Bidragsbestämmelser
 • Styrelsekunskap grund
 • Jämställdhet- och antidiskrimineringsutbildning
 • Praktisk bokföring i förening (för ledamot/kassör eller annan ansvarig för ekonomin i föreningen)

Villkor efter registrering

För att fortsätta att vara registrerad som Bidragsberättigad föreningen ska följande obligatoriska handlingar och uppgifter skickas in digitalt varje år.

Föreningen ska:

 • Uppdatera föreningsuppgifter och kontaktuppgifter till föreningen
 • Ansöka om grundbidrag med antal bidragsberättigade medlemmar från föregående verksamhetsår
 • Ladda upp ett justerat (undertecknat) årsmötesprotokoll

Läs mer

sv