$left
$middle

Skicka in handlingar - viktiga datum

Alla föreningar och organisationer ansvarar för att veta när det är dags att redovisa och skicka in handlingar till fritidsförvaltningen. Alla ansökningar och handlingar skickas in digitalt.

Ansökan om grundbidrag samt ny närvarorapportering skickas in i Rbok från och med 1 januari 2022. Även nya ansökningar om lov- och drop in-bidrag, lönebidrag och lokalkostnadsbidrag för kvartal 1 år 2022 ska skickas in i Rbok.

Viktiga datum 2022/2023

Läs mer

sv