$left
$middle

Skicka in handlingar - viktiga datum

Alla föreningar och organisationer ansvarar för att veta när det är dags att redovisa och skicka in handlingar till fritidsförvaltningen. Alla ansökningar och handlingar skickas in digitalt.

Ansökan om grundbidrag samt ny närvarorapportering skickas in i Rbok från och med 1 januari 2022. Även nya ansökningar om lov- och drop in-bidrag, lönebidrag och lokalkostnadsbidrag för kvartal 1 år 2022 ska skickas in i Rbok.

Viktiga datum 2021/2022

30 dagar efter årsmötet – skicka in justerat årsmötesprotokoll.
Alla föreningar skickar in ett justerat årsmötesprotokoll.

15 januari – skicka in Löneuppgift
De föreningar som får lönebidrag från fritidsförvaltningen skickar in löneuppgifter för anställda som får lönebidrag från arbetsförmedlingen kvartal 4 år 2021.

15 januari – ansök om Lokalkostnadsbidrag
Alla bidragsberättigade föreningar kan ansöka om Lokalkostnadsbidrag för kvartal 4 (år 2021).

25 januari – registrera närvaro
Alla föreningar som vill ansöka om aktivitetsbidraget registrerar närvaro i ApN för aktiviteter under perioden 1 oktober–31 december från år 2021.

31 januari – skicka in arbetsgivardeklaration på individnivå för 2021
Alla föreningar som har beviljats grundbidrag konsulent skickar in arbetsgivardeklaration på individnivå för år 2021.

31 januari – skicka in arbetsgivardeklaration på individnivå för 2021
De föreningar som får beviljats lönebidrag från fritidsförvaltningen under 2021 skickar in arbetsgivardeklaration på individnivå för anställda som fick lönebidrag från arbetsförmedlingen för 2021.

25 februari – ansök om Aktivitetsbidrag
Alla bidragsberättigade föreningar kan ansöka om aktivitetsbidraget genom att skicka in periodrapporten för 1 juli–31 december 2021 i ApN.

1 mars – skicka in ansökan om grundbidrag med bidragsberättigade medlem
Alla bidragsberättigade föreningar som har kalenderår som räkenskapsår skickar in ansökan om grundbidrag.

1 april – ansök om Lovbidrag
Alla bidragsberättigade föreningar kan ansöka om lovbidrag för sommarlovet.

15 april – skicka in Löneuppgift
De föreningar som får lönebidrag från fritidsförvaltningen skickar in löneuppgifter för anställda som får lönebidrag från arbetsförmedlingen kvartal 1.

15 april – ansök om Lokalkostnadsbidrag
Alla bidragsberättigade föreningar kan ansöka om lokalkostnadsbidrag för kvartal 1.

25 april – registrera närvaro och ansök om Aktivitetsbidrag
Alla föreningar som vill ansöka om aktivitetsbidraget registrerar närvaro och ansöker om aktivitetsstöd i Rbok för perioden 1 januari–31 mars.

15 juli – skicka in Löneuppgift
De föreningar som får lönebidrag från fritidsförvaltningen skickar in löneuppgifter för anställda som får lönebidrag från Arbetsförmedlingen kvartal 2.

15 juli – ansök om Lokalkostnadsbidrag
Alla bidragsberättigade föreningar kan ansöka om lokalkostnadsbidrag för kvartal 2.

25 augusti – registrera närvaro och ansök om Aktivitetsbidrag
Alla föreningar som vill ansöka om aktivitetsbidraget registrerar närvaro och ansöker om aktivitetsstöd i Rbok för aktiviteter för perioden 1 april–30 juni.

1 september – Lovbidrag
Alla bidragsberättigade föreningar kan ansöka om lovbidrag för höstlovet.

15 oktober – löneuppgifter
De föreningar som får lönebidrag från fritidsförvaltningen skickar in löneuppgifter för anställda som får lönebidrag från arbetsförmedlingen kvartal 3.

15 oktober – Lokalkostnadsbidrag
Alla bidragsberättigade föreningar kan ansöka om lokalkostnadsbidrag för kvartal 3.

25 oktober – registrera närvaro och ansök om Aktivitetsbidrag
Alla föreningar som vill ansöka om aktivitetsbidraget registrerar närvaro och ansöker om aktivitetsstöd i Rbok för aktiviteter för perioden 1 juli–30 september.

1 december – Lovbidrag
Alla bidragsberättigade föreningar kan ansöka om lovbidrag för februarilovet.

15 januari 2023 – Lokalkostnadsbidrag
Alla bidragsberättigade föreningar kan ansöka om lokalkostnadsbidrag för kvartal 4 år 2022.

25 januari 2023 – registrera närvaro och ansök om Aktivitetsbidrag
Alla föreningar som vill ansöka om aktivitetsbidraget registrerar närvaro och ansöker om aktivitetsstöd i Rbok för aktiviteter för perioden 1 oktober–31 december från 2022.

Läs mer