$left
$middle

Grundbidrag

Bidraget ska ge en grundtrygghet för föreningen och bidra till arbetet med föreningens verksamhet för medlemmar. Bidraget kan sökas antingen som ett kontantbidrag eller ett bidrag för att anställa konsulenter, alternativt går det att kombinera de båda bidragen.

Bidraget kan sökas av Bidragsberättigad föreningar och Organisationer.

Bidragsberättigade föreningar ansöker om grundbidrag i Rbok från och med år 2022.

Om bidraget

Bidraget baseras på två delar:

  • Uppgifter om antalet bidragsberättigade medlemmar som är 4–25 år, +65 år eller har funktionsnedsättning (ingen övre åldersgräns för personer med funktionsnedsättning). Mer information om krav på medlemmar.
  • Sammanlagda deltagartillfällen som hämtats från närvaroregistrering för föregående verksamhetsår.

Bidraget kan användas på olika sätt:

  • som ett engångsbelopp
  • för att anställa en eller flera konsulenter
  • en kombination av engångsbelopp kontant och för anställning av konsulent.

Beräkning och val av bidrag – kontantbidrag och/eller konsulentbidrag

I ansökan om grundbidrag som skickas in väljer ni vilken typ av grundbidrag föreningen ansöker om; kontantbidrag eller konsulentbidrag eller en kombination av båda bidragen. 

Bidragsberättigad förening som är ansluten till en organisation som får konsulentbidrag kan högst få ett kontantbidrag på 15 000 kronor/år.

Ansökan

Ni kan ansöka om grundbidrag digitalt en gång per år enligt följande datum:

  • 1 mars för föreningar som har kalenderår som räkenskapsår
  • 1 september för föreningar med brutet räkenskapsår.

Efter ansökan – föreslå konsulent

Föreningar som har ansökt om grundbidrag konsulent och fått det beviljat ska skicka in ett förslag på en eller flera konsulenter med bifogad arbetsbeskrivning via e-post till forening@malmo.se.

Den person som ni föreslår som konsulent ska

  • inte vara förtroendevald i styrelsen
  • vara minst 18 år
  • ha administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter som fokuserar på föreningens barn- och ungdomsverksamhet.

Villkor efter beviljat bidrag (endast vid bidrag för konsulent)

Föreningar som har fått beviljat grundbidrag för konsulent ska uppfylla nedan villkor. Om föreningen inte uppfyller villkoren kan bidraget helt eller delvis dras in.

sv