$left
$middle

Lokalkostnadsbidrag

Bidraget ska underlätta för föreningar som har egna eller hyrda lokaler i Malmö stad. Det kan vara kontorslokaler eller lokaler där ni har aktiviteter. Lokalen kan vara permanent eller tillfällig.

Lokalkostnadsbidrag kan sökas av Bidragsberättigade föreningar.

För år 2022 och framåt ska ni ansöka i Rbok.

Villkor för att söka bidraget

 • Föreningen ska äga eller hyra sin lokal.
 • Lokalen ska finnas i Malmö stad.

Om bidraget

Medlemmar och aktiviteter skapar en pott. Varje år tjänar föreningen in pengar till en pott som baseras på antal bidragsberättigade medlemmar och antal godkända aktiviteter som ni har i lokalen i Malmö stad under föregående år.

 • Varje bidragsberättigad medlem som är 4–25 år, +65 år och/eller har funktionsnedsättning, ger 39 kr till potten.
 • Varje godkänd aktivitet i lokalen ger 69 kr till potten.

Den sammanlagda summan i er pott utgör hur stort lokalkostnadsbidrag er föreningen kan få.

Hur stort blir bidraget?

Föreningen ansöker varje kvartal för de lokalkostnader ni haft.

 • Om era lokalkostnader är lägre än vad som finns i er pott får ni utbetalt 75% av lokalkostnaderna. Ni kan sedan fortsätta att söka bidraget varje kvartal, tills potten är slut.
 • Om era lokalkostnader är högre än vad som finns i er pott får ni utbetalt hela potten. Ni kan då söka bidraget nästa år igen.

Vad ska bidraget användas till?

Föreningen kan få bidrag för lokalhyra och kostnader för vatten, värme, el, brandskydd och städning.Föreningar som äger sin lokal kan även få bidrag för vatten, sotning, sophantering, fastighetsförsäkring och räntor på fastighetslån.

Bidraget godkänns inte för

 • klubbstugor, skolor, fritidsgårdar
 • fritidsförvaltningens idrottsanläggningar
 • andra anläggningar som subventioneras av Malmö stad.

Uthyrning av lokal

Om ni hyr ut er lokal måste ni ange det när ni ansöker om Lokalkostnadsbidraget. Ni skriver in summan av intäkterna från uthyrningen i ansökan och detta dras då automatiskt av från det ansökta beloppet. Vid andrahandsuthyrning ska intyg om godkännande från den primära hyresvärden upprättas där det tydligt framgår att en andrahandsuthyrning får lov att ske. Påskrivet intyg ska skickas till fritidsförvaltningen. 

Studiecirklar

 • För att få lokalkostnadsbidrag för studiecirklar ska ni ha redovisat aktiviteterna som en studiecirkel.
 • Studiecirklar för barn och unga ska hållas utanför schemalagd skoltid.
 • En studiecirkelträff räknas som en aktivitet.

Ansökan

Ansök senast

 • den 15 april för bidrag till kvartal 1, den 1 januari–31 mars
 • den 15 juli för bidrag till kvartal 2, den 1 april–30 juni
 • den 15 oktober för bidrag till kvartal 3, den 1 juli–30 september
 • den 15 januari för bidrag till kvartal 4, den 1 oktober–31 december.

Föreningar med halvårsvis hyra ansöker senast

 • den 15 juli för bidrag till perioden 1 januari–30 juni
 • den 15 januari för bidrag till perioden 1 juli–31 december.

Alla föreningar bifogar följande i ansökan:

 • Kopior på fakturor, kvitton och kontoutdrag.
 • Aktuellt hyreskontrakt eller kopia på lagfart (gäller endast vid första ansökningstillfället varje år). Om hyreskontraktet förändras måste ni skicka in ett nytt kontrakt.

Övrig information

 • Föreningen ansvarar för att både lokalen och verksamheten uppfyller myndighets- och lagkrav om exempelvis bygglov, brandsäkerhet, ventilation, servering och antal personer som får vistas i lokalen.
 • Föreningen ansvarar för att ni har giltiga tillstånd och försäkringar för aktiviteterna.
 • Föreningen ska se till att de som vistas i lokalen i samband med aktiviteterna kan göra detta på ett tryggt och säkert sätt genom att använda checklistan för egen brandskyddsöversyn.
sv