$left
$middle

Anmälan till utbildningar för registrerade föreningar

Ni anmäler er till fritidsförvaltningens utbildningar via formuläret senast fem dagar innan utbildningen. Ni kan anmäla mellan 1-3 deltagare per anmälan. Om det är många som vill delta i utbildningarna så kommer deltagarna att begränsas till max 2 personer per förening.

Information med anledning av coronaviruset och covid-19

Fritidsförvaltningens mål är att arrangera utbildningar både fysiskt och digitalt under 2022. Med tanke på covid-19 och potentiella restriktioner så reserverar vi oss för att planerade fysiska utbildningar kan ställas in eller ändras med kort varsel. Information kommer i sådana fall skickas ut i fritidsförvaltningens officiella kanaler och anmälda deltagare kommer att meddelas direkt.