$left
$middle

Anmälan till utbildningar för registrerade föreningar

Ni anmäler er till fritidsförvaltningens utbildningar via formuläret senast fem dagar innan utbildningen. Ni kan anmäla mellan 1-3 deltagare per anmälan. Om det är många som vill delta i utbildningarna så kommer deltagarna att begränsas till max 2 personer per förening.

Vi erbjuder både fysiska och digitala utbildningar för att så många som möjligt ska kunna delta.

sv