Anmälan till utbildningar för registrerade föreningar

Ni anmäler er till fritidsförvaltningens utbildningar via formuläret senast fem dagar innan utbildningen. Ni kan anmäla mellan 1-3 deltagare per anmälan. Om det är många som vill delta i utbildningarna så kommer deltagarna att begränsas till max 2 personer per förening.

Information med anledning av coronaviruset och covid-19

Fritidsförvaltningens utbilningar hålls digitalt. Länk till utbildningen skickas till den e-post som ni uppger vid anmälan innan utbildningstillfället. Vi jobbar på att återgå till fysiska utbildningar och uppdaterar i god tid innan utbildningen om något ändras.