$left
$middle

Idéburet offentligt partnerskap inom äldreområdet

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn med syfte att hantera någon form av samhällsutmaning. Just nu prövas IOP för samverkan inom området ofrivillig ensamhet för målgrupp 65 år och äldre i Malmö.

IOP är en möjlighet för det civila samhället att utifrån mer jämlika villkor aktivt delta och bidra till samhällsutvecklingen. Idéburna organisationer har ofta särskild kunskap som är viktig för att möta förändringar och utmaningar i samhället. Det är därför viktigt att offentlig verksamhet samverkar med den idéburna sektorn för att få ta del av den kunskapen. Ett sätt att samverka är genom ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP).

IOP som samverkansform är relativt ny och under utveckling. Att komma fram till ett IOP är en gemensam process som till stor del handlar om att skapa mesta möjliga samhällsnytta.

Samverkansformen gäller inom området ofrivillig ensamhet för målgrupp 65 år och äldre i Malmö och under perioden 2020 till 2022. Därefter kommer hälsa-, vård- och omsorgsnämnden att besluta om samverkansformen ska fortsätta.

Om du har frågor eller idéer

Om din förening eller organisation har frågor eller en idé som ni vill diskutera är ni välkomna att kontakta utvecklingssekreterare Christina Widerstrand eller Ann Rubin på hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

Christina Widerstrand
christina.widerstrand@malmo.se
Telefon: 0768-66 29 60

Ann Rubin
ann.rubin@malmo.se
Telefon: 0706-63 47 23

Kriterier för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

En överenskommelse om ett IOP grundar sig ofta i gemensamma komplexa samhällsutmaningar och med en målgrupp i fokus. I överenskommelsen bestämmer man vad partnerskapet ska gälla, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge partnerskapet ska gälla och andra särskilda förutsättningar.

För att ett IOP ska vara möjligt måste ett antal kriterier vara uppfyllda: