$left
$middle

Märkning och information om livsmedel

Som livsmedelsföretagare har du ansvar för att se till att det är korrekt märkningen på varorna som du säljer. Detta är mycket viktigt bland annat för de konsumenter som är allergiker. De måste kunna lita på uppgifterna om vad en matvara innehåller. Det är också viktigt att du har rätt namn och ursprung för varorna du säljer. Här kan du läsa om det som gäller för färdigförpackade livsmedel och för oförpackad mat. Du kan också läsa en sammanfattning om vad som gäller för försäljning av ekologiska livsmedel.

Obligatoriska uppgifter som ska finnas på färdigförpackade livsmedel:

 • Varans beteckning
 • ingrediensförteckning
 • ingredienser som kan orsaka allergi eller intolerans
 • mängd av vissa ingredienser eller kategorier av ingredienser
 • nettokvantitet
 • datummärkning: bäst-före-dag eller sista förbrukningsdag
 • anvisningar för förvaring eller användning/bruksanvisning
 • ursprung
 • verklig alkoholhalt
 • namn eller firmanamn, adress, telefonnummer
 • adress till företagare i vars namn livsmedlet saluförs eller importör.

Information om allergiframkallande ämnen

Ämnen som orsakar intolerans ska skrivas på ett sätt som tydligt skiljer dessa ämnen från övriga ingredienser (till exempel med fet stil). Läs mer om allergeninformation

Rätt namn på varan

Det är viktigt att det är rätt benämning på de varor som säljs. Till exempel att fetaost verkligen är fetaost (en så kallad skyddad beteckning, med ursprung i Grekland) och inte "salladsost" eller något annat. Samma sak gäller för parmesan, parmaskinka med flera varor.

Det du säljer ska stämma överens med vad det verkligen är, så att konsumenten inte blir lurad. Vanliga fel som upptäcks vid livsmedelskontroller gäller felaktigt namn eller beteckning på fetaost, parmaskinka och parmesanost.

Livsmedelsverket – Ursprungsmärkning

Näringsdeklaration

Den obligatoriska näringsdeklarationen ska innehålla uppgifter om energivärde och mängder av fett, mättat fett, kolhydrater, sockerarter, protein och salt.

Språk

Livsmedelsinformationen ska anges på svenska. Annat språk får användas för uppgifter om språket endast obetydligt skiljer sig från svenska.

Information vid försäljning av oförpackad mat

Livsmedel som inte är färdigförpackade

Oförpackade livsmedel är livsmedel som inte är förpackade. Det är mat eller dryck som först är oförpackad, men som placeras i en förpackning på konsumentens begäran, till exempel förpackning som lämnas över disk eller hämtmat där kunden ringer och beställer mat. Livsmedel som säljs via distans kan också gå in under denna kategori, till exempel leverans till kundens bostad. De delas in i tre kategorier:

Livsmedel förpackade för direkt försäljning

Mat eller dryck som säljs på ett sätt där kunden har direkt personlig kontakt med personal som kan ge den obligatoriska livsmedelsinforma-tionen i en eller annan form

 1. Oförpackade livsmedel, exempelvis mat som serveras på en restaurang, café, pizzeria, gatukök eller godis för lösviktsförsäljning i en butik.
 2. Livsmedel som förpackas på försäljningsstället på konsumentens begäran:
  - Mat eller dryck som först är oförpackad, men som placeras i en förpackning på konsumentens begäran.
  - Livmedel som säljs via distans.
  - Mat som till exempel säljs "över disk"'.
  - Hämtmat där kunden ringer och beställer mat som hämtas
  - Mat som levereras till kundens bostad.
 3. Livsmedel färdigförpackade för direkt försäljning: Mat eller dryck som säljs på ett sätt där kunden har direkt personlig kontakt med personal som kan ge den obligatoriska livsmedelsinformationen i en eller annan form.

Information om allergener

Vid servering och försäljning av oförpackade livsmedel eller livsmedel som förpackas på kundens begäran ska det tydligt framgå hur konsumenten och kunden kan få information om allergener och livsmedlets beteckning. Läs mer om allergener och allergeninformation.

Information som ska ges om konsumenten frågar

 • Beteckning – namn som beskriver vad det är för slags livsmedel
 • Ingredienser – dock inte ges i bestämd ordningsföljd
 • Nettokvantitet
 • Bäst före-dag eller sista förbrukningsdag
 • Förvarings- eller användningsanvisning
 • Kontaktuppgift – till företaget som tillagat och, eller, förpackat maten
 • Ursprung (land eller härkomstplats för vissa livsmedel)
 • Bruksanvisning (om det behövs)
 • Alkoholhalt uttryckt i volym (för drycker som innehåller mer än 1,2 volymprocent alkohol).

Informationen om livsmedel, som inte är färdigförpackade, får antingen ges skriftligt eller muntligt.

Om du väljer att ge information om allergener muntligt måste det alltid finnas en särskild upplysning till konsumenten om att informationen finns att få.

Lagar och förordningar om märkning och information

- Europaparlamentet och rådets förording (EU) nummer 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedels- information till konsumenter.
- LIVSFS 2014:4

Försäljning av ekologiska livsmedel

Nästan alla företag som hanterar ekologiska livsmedel ska anmäla sig till Livsmedelsverket innan verksamheten kan börja. Du som livsmedelsföretagare ska också certifiera din verksamhet hos ett kontrollorgan. Kraven gäller inte verksamheter som serverar livsmedel. Läs här vad som gäller:

Kontakta oss

 • Avdelningen för livsmedelskontroll

  • E-post:  livsmedel@malmo.se
  • Telefon:  040-34 20 42
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00
  • Postadress: 
   Avdelningen för livsmedelskontroll, Miljöförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00
sv