$left
$middle

För elever och vårdnadshavare

Här hittar du information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Information om CTC-enkäten 2023

Under perioden 2 – 27 oktober 2023 kommer samtliga elever i
grundskolans årskurs 6, 7, 8 och 9 samt gymnasieskolan årskurs 1 och 2 i Malmö att besvara CTC 2023-enkäten.

CTC-enkäten information till vårdnadshavare

CTC-survey information to guardians in english

För dig som börjar årskurs 1

Som ny elev ska du fylla i nedanstående blanketter och ta med till klassansvarig. Nedan finns även en digital blankett som ska signeras för utlåning av dator.

Utlån av digital enhet

Under skoltiden ges möjlighet att låna en digital enhet av skolan. För att kunna hämta ut en enhet måste du som vårdnadshavare eller myndig elev först signera en överenskommelse med skolan.

Samtycke bild och film

Samtycke rekvirera journal

Hälsoenkät

Specialkost i skolan

Du som elev som behöver specialkost på grund av medicinska skäl eller önskar vegetarisk kost dagligen ska göra en anmälan om specialkost via länken nedan.

Schema, frånvaro och viktiga datum

Se skolschemat för aktuell vecka och ta del av de regler vi har angående sjukanmälan och frånvaro. Läsårstider, lov- och studiedagar samt andra viktiga datum hittar du under läsåret 2023 - 2024 nedan.

Vårdnadshavares ansvar och delaktighet

Vi har tillsammans med dig som vårdnadshavare ett ansvar för elevens skolgång. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande.

Trygg och säker skolmiljö

Samtliga medarbetare på Malmö stads gymnasieskolor jobbar för att våra elever ska få en trygg, säker och drogfri miljö. Läs mer om vårt arbete och ta del av våra riktlinjer.

sv