Stöd för avhoppare

I samarbete med flera myndigheter jobbar Malmö stad för att stötta personer som upplever  starkt hot och som vill lämna kriminella gäng.

Malmö stad, Polisen, Kriminalvården med flera ingår i det konsultationsteam som genom ett tätare myndighetsamarbete jobbar för att hjälpa avhoppare.

Utifrån avhopparens behov av stöd och skydd, kallas representanter från berörda myndigheter till en konsultation för att hitta lösningar. Även icke-kriminella personer som lever under rädsla och hot kan få stöd genom konsultationsteamet.

Den som lever under hot eller vill bryta med ett kriminellt förflutet når konsultationsteamet genom Plattform Malmö. Dit vänder sig också  personal inom polis, socialtjänst och kriminalvård som möter avhoppare som behöver stöd.

Information till yrkesverksamma (pdf, 1.4 MB)

Chatta med en socialarbetare

Chatten ligger för tillfället nere, vi arbetar med att hitta en lösning så fort vi kan. Det går att ringa Plattform Malmö på 040-34 05 50.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-27 09:11