Fixartjänst

Om du är 75 år eller äldre kan du få hjälp med en del praktiska saker i ditt hem. Tjänsten kallas Fixartjänst och är kostnadsfri. men du får själv betala arbetsmaterialet.
Den omfattar även dig som är 67 år och är beviljad hemtjänstinsatser eller omfattas av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Fixarna i Malmö stad

Fixarna i Malmö stad, från vänster: Katarina Hvass, Samir Hajrula, Peter Boman, Per-Åke Bengtsson, Rolf Eriksson

Detta kan Fixartjänsten göra:

 • byta batterier, proppar och glödlampor
 • halksäkra mattor
 • fästa sladdar
 • spika upp tavlor
 • hämta/ställa upp saker i vinds och källarförråd
 • sätta upp/ta ned gardiner
 • sätta upp brandvarnare

Fixartjänsten är kostnadsfri men du får själv betala materialet.

Detta gör inte Fixartjänsten:

 • service- och/eller omvårdnadsinsatser som beviljas som bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL)
 • snöskottning
 • trädgårdsskötsel
 • VVS eller el-arbete
 • flyttning
 • fönsterputs

Om du är döv/dövblind kan du få hjälp på teckenspråk.

Fixartjänsten erbjuder serviceinsatser i hemmet för att förebygga fallolyckor. Läs om hur du själv kan minska risken för att falla omkull hemma.

Om du vill att fixartjänst ska komma hem till dig kontaktar du det område du bor i.

Område Norr och Söder (Oxie) 
Peter Boman, telefon: 0708-680325 

Område Väster 1
Rolf Eriksson, telefon: 0709-706026

Område Väster 2
Per-Åke Bengtsson, telefon: 0768-527841

Område Innerstaden och Söder (Fosie)
Katarina Hvass, telefon: 0709-718367

Område Öster
Samir Hajrula, telefon: 0768-820625

Senast ändrad: 2018-09-13 08:40