$left
$middle

Sverigefinnar och finskt förvaltningsområde

Sverigefinnar är den största av de fem nationella minoritets-grupperna och över 700 000 personer i Sverige har finsk bakgrund. Malmö stad är sedan den 1 februari 2015 del av det finska förvaltningsområdet. Det innebär att sverigefinska Malmöbor har fått utökade rättigheter i enlighet med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724).

Sverigefinnarnas flagga

Sverigefinnarnas flagga / Ruotsinsuomalaisten lippu

De utökade rättigheterna innebär, utöver de allmänna bestämmelserna som gäller alla fem nationella minoriteter, att:

  • Sverigefinska barn som bor i Malmö har rätt till förskoleverksamhet som drivs helt eller till väsentlig del på finska. Läs mer här.
  • Sverigefinska Malmöbor har rätt till äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Malmö stad utvecklar finskspråkiga profilavdelningar på följande särskilda boenden: Tygelsjögården, Tryggheten och Dekoren. Läs mer om aktuella senioraktiviteter på finska här.
  • Sverigefinska Malmöbor har rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunen i enskilt ärende där kommunen är beslutsfattare. De har även rätt till att få en skriftlig översättning av beslutet. Kommunen får bestämma hur och när den finskspråkiga servicen ska erbjudas. Malmö stad har tagit fram finska webbsidor i samråd med sverigefinska Malmöbor.

Malmö stads arbete med finskt förvaltningsområde

Genom att bli del av det finska förvaltningsområdet har Malmö stad åtagit sig ett större ansvar för att skydda och främja det finska språket och därigenom även den sverigefinska kulturen. Detta görs bland annat genom att anordna och stödja olika kulturaktiviteter som är riktade till sverigefinska Malmöbor. Här hittar du aktuella arrangemang.

För att ge sverigefinska Malmöbor möjlighet till inflytande och delaktighet i frågor som berör gruppen, håller Malmö stad samrådsmöten med sverigefinska Malmöbor.

Arbetet med finskt förvaltningsområde utgår ifrån fem fokusområden som har tagits fram i samråd med sverigefinska Malmöbor. Dessa är förskola, skola, äldreomsorg, kultur och kommunikation. Kontaktpersoner för respektive område på ansvarig förvaltning finns här.

Läs mer om Malmö stads arbete med sverigefinnars rättigheter i Program för den nationella minoriteten sverigefinnar (programmet kan beställas av Sanna Jälevik).

Är du sverigefinne och önskar veta mer om dina rättigheter och möjligheter till delaktighet och inflytande får du gärna kontakta oss.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv