$left
$middle

Mänskliga rättigheter

Det är i det lokala som lagstiftningen möter verkligheten och den komplexitet som förverkligandet mänskliga rättigheter innebär. Malmö stads policy för mänskliga rättigheter innehåller vägledande principer för ett rättighetsbaserat arbete i Malmö och i Malmö stad.

Principer för ett rättighetsbaserat arbete

Tre pinciper gäller för att ett rättighetsbaserat arbete. Malmö stads arbete enligt policyn för mänskliga rättigheter bygger på dessa principer.

Vägledande principer

För att omsätta de mänskliga rättigheterna ska Malmö stads samlade arbete ta sin utgångspunkt i de vägledande principerna nedan. Dessa bygger på principerna för ett rättighetsbaserat arbete.

Kontakta oss

sv