$left
$middle

Egen beredskap

Om det blir ett långvarigt elavbrott, en störning eller kris måste du själv vara beredd på att ordna vatten, värme och något att äta. Tänk igenom vad du och ditt hushåll behöver för att klara er de första dygnen.

Planera för en mycket ovanlig situation

Samhället är sårbart, inte minst för att vi måste ha el till väldigt mycket. Utan el fungerar inte leveransen av matvaror till affären och inte heller bankomater, internet, mobiltelefoner, bensinpumpar, vatten, värme, kyl och frys. Även det fasta telenätet kan påverkas. Efter bara några dagar utan el har vi en samhällskris och många människor kommer att bli drabbade.

Ditt ansvar vid en kris

Krisberedskapen i Sverige och i Malmö är beroende av att du klarar de första dagarna på egen hand. Då kan samhällets resurser fokusera på att ta hand om de som har störst hjälpbehov.

Preppa för en vecka

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) talar om att hushåll bör satsa på att hantera den första veckan utan samhällets hjälp.

För att klara det är det ett antal saker som du bör ha hemma. Mat, vatten och medicin till exempel. Fundera också gärna på hur du kan hålla dig och din familj varma utan värme från el. Och vet du hur du kan hålla dig informerad under ett elavbrott när mobilen är urladdad?

Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten, även kallat VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, samt vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner. När VMA-signalen ljuder bör du gå in, stänga fönster och dörrar och lyssna på lokalradion för information.
Så här fungerar VMA

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv