Publicerad 24 oktober 2019

24 oktober 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Bidrag att söka för dig som installerar solenergi

Det finns flera olika stöd du kan söka när du installerar solenergi.

Investeringsbidrag

Du som vill ta tillvara på solens strålar genom en solcellsanläggning kan söka ett investeringsbidrag. Stödnivån för samtliga sökande är maximalt 30 procent av de totala installationskostnaderna inklusive arbetskostnader. Solcellstödet beräknas utifrån den sammanlagda investeringskostnaden, inklusive installation och material.

Investeringsbidraget kan maximalt uppgå till 1,2 miljoner kronor per solcellsinstallation. Kostnaderna för installationen får högst vara 37 000 kronor exklusive moms för varje installerad kilowatt.

Ansök om investeringsbidrag för solceller hos Boverket

ROT till solcellsanläggningar

Det finns även möjlighet att söka ROT-avdrag för arbetskostnaden av solcellsinstallationen. Du kan inte få både investeringsstödet och ROT. Du kan ansöka och få ROT-avdraget men bli återbetalningsskyldig om du även tar investeringsstöd.

Om ROT och andra solcellsstöd på Energimyndigheten

Skattereduktion för överskottsel

Du kan få skattereduktion för den överskottsel som matas ut på elnätet. Du som solelsproducent kan få 60 öre per kilowattimme i skattereduktion, dock max 18 000 kronor per år eller 30 000 kilowattimme per år.

Om skattereduktion på Skatteverket