Publicerad 12 juni 2020

12 juni 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Organisationsstöd inom funktionsstödsområdet

Malmö stad fördelar varje år ekonomiskt stöd till lokala organisationer med verksamhet inom funktionsstödsområdet. Syftet är att stödja arbetet med att främja och komplettera kommunens insatser för Malmöborna.

Ansökningsperioden för organisationsstöd verksamhetsåret 2021 är nu stängd. Beslut fattas i funktionsstödsnämnden i november 2020.

Har du frågor om stöd till organisationer inom äldre- och funktionsnedsättningar (fysisk, psykisk och intellektuell) kan du kontakta Nidal Aish på funktionsstödsförvaltningen:

E-post: nidal.aish@malmo.se
Tel: 040- 34 93 15

Bland organisationer som ansöker om ekonomiskt stöd inom funktionsstödsområdet i Malmö stad prioriteras verksamheter med följande målgrupper:

  • Personer med fysisk, psykisk och intellektuell funktionsnedsättning med avsikt att bryta isolering och utanförskap, bidra med samhällspåverkan, stimulera till egen aktivitet samt övriga insatser som syftar till att förebygga ohälsa.
  • Äldre personer där syftet är att öka delaktighet i samhället, förebygga ohälsa och skapa möten.

Här kan du läsa om ansökningsprocessen, prioriterade verksamhetsområden, vad som krävs för att få ekonomiskt stöd och hur du ansöker. Klicka på plustecknet (+) vid varje rubrik för att läsa mer.