Publicerad 6 februari 2020

6 februari 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Organisationsstöd inom socialt område

Här hittar du information om ekonomiskt stöd till lokala organisationer med verksamhet inom socialt område. Nästa ansökningsperiod gäller verksamhetsåret 2020.

Har du frågor om stöd till sociala organisationer (våld i nära relation, missbruk, hemlöshet, eller barn- och ungdomar) kan du kontakta Mimmi Olsson eller Emma Söderström på arbetsmarknad- och socialförvaltningen:

E-post: mimmi.olsson@malmo.se 
Telefon: 0709-50 75 94

E-post: emma.soderstrom@malmo.se
Telefon: 076-852 50 09 

Följande verksamhetsområden prioriteras av Malmö stad bland organisationer som ansöker om ekonomiskt stöd inom det sociala området

  • Insatser för personer som lever eller levt i hemlöshet.
  • Insatser för personer som lever eller levt med missbruk.
  • Insatser för barn och unga i riskzon som växer upp i ogynnsamma uppväxtvillkor.
  • Insatser mot våld i nära relation.

Här kan du läsa om ansökningsprocessen, vad som krävs för att få ekonomiskt stöd och hur du ansöker. Klicka på plustecknet (+) vid varje rubrik för att läsa mer.