Publicerad 28 november 2019

28 november 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Rutiner för utbetalning av ersättningar till fristående grundskolor

Det är viktigt att grundskoleförvaltningen får in korrekta uppgifter om eleverna i dina verksamhetsformer för att kunna räkna ut rätt ersättning.

Rapportera in elevuppgifter

Alla fristående skolor ska varje månad (med undantag för juli) rapportera in vilka barn man har i alla verksamhetsformer per årskurs.

Grundskoleförvaltningen skickar ut månadsuppföljning

Varje månad skickar grundskoleförvaltningen månadsuppföljning till skolan över de elever som är aktuella i Malmö stads elevregister och är inskrivna på skolan.

Du ska göra eventuella uppdateringar av listan och skicka tillbaka den, oavsett elevförändringar, till grundskoleförvaltningen som för in de nya uppgifterna i elevregistret. 

Inrapporteringen måste ske innan vissa datum. Dessa datum skickas ut i samband med månadsuppföljningen.

Skolan får ersättning per månad

  • Ersättningen betalas ut den 15 i innevarande månad, eller sista bankdagen innan.
  • Samtliga ersättningar betalas ut från grundskoleförvaltningen, även eventuella tilläggsbelopp.
  • Vid varje utbetalningstillfälle skickas en redovisning per post till skolan om vilka elever/barn man fått ersättning för.

Läs om olika ersättningar till fristående grundskolor och grundsärskolor

Utbetalning för elever som börjar under pågående termin

För elever som börjar på en fristående skola senast den 15 en viss månad betalas ersättning för innevarande månad. För elever som börjar efter detta datum får skolan betalt för närmast följande månad.

Tänk på att andra datum gäller för elever som börjar i januari eller juli–augusti i samtlig verksamhet, förutom fritidshem för årskurs 1–6.

Undantag för januari

Ersättning betalas ut för innevarande månad för elever som börjar senast den 11 januari.

Undantag för juli–augusti

Ersättning betalas ut för innevarande månad för elever som börjar senast den 25 augusti.

Utbetalning för elever som byter kommun under pågående termin

Om en elev flyttar till en annan kommun än Malmö får skolan inte längre grundbelopp för eleven. Skolan behöver då kontakta elevens nya hemkommun för utbetalning av grundbelopp (skolpeng).