Publicerad 18 juni 2019

18 juni 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Fordonstvätt

Den här informationen innehåller riktlinjer för dig som ska starta eller redan driver en fordonstvätt. Miljöförvaltningen bedriver tillsyn utifrån lagar och regler, bland annat miljöbalken och dess föreskrifter. Det innebär att vi kommer och tittar hur det ser ut i just er verksamhet. Syftet är att kontrollera att lagstiftningen följs.

Smutsigt vatten från fordonstvättar innehåller bland annat tungmetaller och olja. Det är viktigt att sådana föroreningar tas omhand eftersom dessa ämnen kan störa de kommunala reningsverkens biologiska processer och förhindra att slammet används eller passerar reningsverk och hamnar i miljön. För att rena vattnet i tillräcklig utsträckning måste varje fordonstvätt vara ansluten till någon form av reningsanläggning som klarar av att rena vattnet från de föroreningar som uppkommer.

Om verksamheten inte följer lagstiftningens krav kan miljöförvaltningen besluta om åtgärdsföreläggande eller förbud mot att fortsätta att driva verksamheten. Här har vi sammanställt de lagar och regler som finns inom området, samt en mer ingående beskrivning kring vilka krav miljöförvaltningen kommer att ställa på din verksamhet. Vi har gjort en uppdelning efter olika ämnesområden för att du enkelt ska hitta svar på de frågor du har.

I de fall där miljöförvaltningen anser att lagstiftningen kan tolkas på olika sätt anges under ”Miljöförvaltningens råd” hur du kan agera för att undvika att miljöförvaltningen bedömer att din verksamhet behöver förändras. Vad vi beskriver här ska därför ses som en hjälp för att din verksamhet ska bedrivas på ett miljöriktigt sätt och vara förenlig med lagstiftningens krav.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Enheten för mark & vatten
Tel 040-34 35 15
E-post: miljo@malmo.se