Svårt att få jobb?

Befinner du dig i en situation där du på egen hand inte klarar av att få arbete utan behöver stöd och hjälp att komma vidare? På denna sida finns lite tips och länkar att gå vidare.

Arbetsförmedlingen - Sveriges största förmedlare av arbeten 

Vuxenutbildningens centrala vägledning – för dig som är intresserad av att börja studera inom vuxenutbildningen och behöver hjälp att planera dina studier eller mål

Øresunddirekt - information inför flytt, arbete eller studier i Danmark

Yrkeshögskola  - här finns information om olika yrkesutbildningar

Arbetsmarknadsinsatser - stöd till dig som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden

Senast ändrad: 2020-03-06 12:49