Publicerad 10 september 2020

10 september 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Vår organisation

Utbildningschefens ansvar

Malmö stads förskoleverksamheter är organiserade i fem utbildningsområden. En utbildningschef i varje område har det övergripande ansvaret för ekonomi, kvalitet och resultat. De har även det övergripande ansvaret för ledning, styrning och samordning samt utveckling inom området. För att få mer information om respektive område klicka på respektive namn.

Funktionsansvar

Utöver sina förskoleområden så ansvarar utbildningscheferna för ett antal olika funktionsuppdrag. Det handlar exempelvis om geografiskt funktionsansvar för samverkan med de olika stadsområdena och om mer generella funktionsansvar för samverkan med olika aktörer och kring olika utvecklingsfrågor.

Utbildningsområden

Väster

Margaretha Danielssonutbildningschef
Telefon: 0706-70 66 81
E-post: margaretha.danielsson@malmo.se

Öster

Peter Wahlström, utbildningschef 
Telefon: 0734-34 98 00
E-post: peter.wahlstrom@malmo.se

Eva Nilsson, biträdande utbildningschef
Telefon: 0709-254309
E-post: eva.c.nilsson@malmo.se

Söder

Peter Wahlström, utbildningschef 
Telefon: 0734-34 98 00
E-post: peter.wahlstrom@malmo.se

Linda Berg, biträdande utbildningschef
Telefon: 0734-323070
E-post: linda.berg@malmo.se

Norr

Ainileena Niva, utbildningschef
Telefon: 0721-85 00 37
E-post: ainileena.niva@malmo.se

Innerstaden

Jan-Ola Olsson, utbildningschef
Telefon: 0708-29 32 16
E-post: jan-ola.olsson@malmo.se