Publicerad 6 februari 2020

6 februari 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Förlängning av färdtjänst, tilläggstjänster och särskild service

Att du har haft färdtjänst tidigare innebär inte att du automatiskt beviljas förlängt tillstånd till färdtjänst utan du måste göra en ny ansökan. Du kan även ansöka om tilläggstjänster till ett redan aktivt färdtjänsttillstånd.

Förlängning av färdtjänst

Färdtjänst kan beviljas för en begränsad period eller tillsvidare. Det är ditt funktionshinder och den allmänna kollektivtrafikens utformning som avgör under hur lång tid du beviljas färdtjänst. När ditt färdtjänsttillstånd håller på att löpa ut måste du ansöka om en förlängning. Du kan ansöka antingen via e-tjänsten eller via blankett.

Ansök om förlängning via blankett

  1. Du får en blankett hemskickad till dig. Du hittar den även för nedladdning på sidan Färdtjänst - Ansökan.
  2. Du fyller i blanketten och skickar tillbaka den till Malmö stad Serviceresor.
  3. En färdtjänstutredare bedömer om din ansökan behöver kompletteras med ett nytt medicinskt utlåtande från legitimerad sjukvårdspersonal eller ett besök hos en färdtjänstutredare.
  4. När utredningen är klar får du ett beslut hemskickat.

Tilläggstjänster

Du kan ansöka om tilläggstjänster till ditt färdtjänsttillstånd antingen via e-tjänsten eller genom att ta kontakt med Malmö stad serviceresor på 040-34 55 55.

När du ansöker om en tilläggstjänst behöver du oftast komplettera din ansökan med ett medicinskt utlåtande från legitimerad sjukvårdspersonal som styrker ditt behov av det tillägg du ansökt om. De vanligaste tilläggstjänsterna du kan ansöka om är extra behjälplighet, framsätesplats, specialfordon och tillstånd att ta med ledsagare.

Ledsagarservice

Du kan ansöka om ledsagarservice hos biståndshandläggare om du inte har någon egen ledsagare.

Så ansöker du om ledsagarservice om du är äldre

Så ansöker du om ledsagarservice om du har funktionsnedsättning

Trappklättring och bärhjälp som särskild service

Om du kan resa med färdtjänst i personbil och behöver hjälp nedför trapporna, kan du ansöka om bärhjälp. Du kan ansöka om trappklättring och/eller bärhjälp genom att ringa Malmö stads växel på 040-34 10 00. Fråga efter biståndshandläggare.

Du kan få hjälp nerför trapporna om du reser färdtjänst med specialfordon och vår besiktning visar att det fungerar. I Malmö stad utförs trappklättring upp till och med fjärde våningen. Föraren har av säkerhets- och arbetsmiljöskäl rätt att avstå från att utföra trappklättringen, om det inte bedöms kunna ske på ett säkert sätt. Ring oss på telefon 040-34 33 80 och välj alternativ 1 för mer information.

Vi bokar in en besiktning hos dig där våra förare kontrollerar att

  • du har tillgång till en anpassad rullstol att sitta i
  • din och rullstolens maximala vikt är 120 kilo
  • trappan i bostaden är byggd så att den fungerar med en trappklättrare.

Bärhjälp med trappklättring är en riskfylld förflyttning både för dig och föraren. Ibland visar vår besiktning att vi inte kan utföra bärhjälp med trappklättring. Det finns inget lagkrav om att trappklättring ska utföras som en del i färdtjänsten.