Publicerad 7 oktober 2019

7 oktober 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Tillsyn via kamera – en tjänst för dig som vill sova ostört

Tillsyn via kamera (digital tillsyn) är en tjänst för dig som är i behov av tillsyn på natten, men som exempelvis vill undvika att bli störd av att hemtjänstpersonal besöker dig nattetid.

Digital tillsyn, som tjänsten kallas, är biståndsbaserad vilket innebär att du måste ansöka och bli beviljad tjänsten. Ansök nedan eller genom att kontakta din biståndshandläggare.

Vad som gäller vid tillsyn via kamera

  • Tjänsten är frivillig, du bestämmer själv om du vill ha tillsyn via kamera
  • Kameran är bara påslagen överenskomna tider (tiderna för tillsyn bestämmer du tillsammans med biståndshandläggaren)
  • Kameran kan bara fånga bild, den kan inte uppta eller avge ljud
  • All tillsyn via kamera sker med hjälp av certifierande larmoperatörer. Varje tillsyn dokumenteras, men ingen film sparas
  • Du kan välja att få tillsyn via kamera i kombination med besök av hemtjänsten
  • Du kan välja att få endast tillsyn via kamera (hemtjänstpersonalen kommer hem till dig bara då du behöver hjälp)
  • Du kan få tillsyn utförd med tätare intervaller totalt sett (du får fler antal tillsyner per natt)

Vem sköter tillsynen via kamera?

Efter att Larmcentralen monterat kameran på lämplig plats i ditt hem sköts tillsynen av en larmoperatör. Larmoperatören loggar in sig på kameran under natten för att se att du ligger i din säng och att allt är bra. I de fall du inte befinner dig i sängen eller något verkar fel så ringer larmoperatören till berörd hemtjänstgrupp som åker hem till dig.

Har du några frågor om tjänsten digital tillsyn ska du i första hand kontakta din biståndshandläggare, men du är även välkommen att kontakta Larmcentralen.


Telefonnummer till Larmcentralen: 040-34 50 80.

Överklaga beslut om bistånd

Har du fått avslag på din ansökan om digital tillsyn och vill överklaga beslutet? Läs mer om att överklaga beslut om bistånd.