Publicerad 5 september 2019

5 september 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Luftkvalitet och luftföroreningar

Sedan 2006 har trafiken i Malmö minskat med 19 procent och halten av kvävedioxid med 12 procent. Du kan följa hur luftkvaliteten är just nu i Malmö med hjälp av kartan nedan. 

Halterna av ozon och kvävedioxid uppdateras varje timme. Partikelhalterna uppdateras en gång om dygnet. Luftföroreningar utgör ungefär 0,0001 procent av den luft som vi andas. Halterna som presenteras på kartan är i mikrogram per kubikmeter.

Klicka på rutorna för att få mer information.

Luftföroreningar

De högsta luftföroreningshalterna finns i människans närhet, där de största källorna är trafiken (väg- och sjötrafik), uppvärmningen och energiproduktionen. Kväveoxidhalterna blir höga av tung trafik, höga hus på båda sidor av en gata och bilförares körmönster.

Dieselpartiklar kan orsaka DNA-skador hos foster och har dessutom nyligen blivit klassade som direkt cancerogena av World Health Organisation.

På Naturvårdsverket kan du läsa mer om luftföroreningar