Miljöövervakning på karta

Här hittar du information på karta över Malmö om var och vilka mätningar och inventeringar som miljöförvaltningen gjort och gör för att övervaka miljön i Malmö.

Miljöövervakningens karta är indelad i fyra områden: luftkvalitet, buller, vattenkvalitet och gröna miljöer.

Gå till kartan!

Senast ändrad: 2019-03-24 19:21