Publicerad 10 maj 2019

10 maj 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Hundrastning

Som hundägare är du skyldig att följa bestämmelserna som finns i Malmös hundstadga. I stadgan kan du läsa om inom vilka områden det gäller upptagnings- och koppeltvång samt hitta rastplatser på en karta över staden.

Hundar ska under perioden 15 mars–15 september hållas kopplade inom allmänna parker, rekreationsområden och planteringar samt på campingplatser. Övrig tid ska hunden hållas under uppsikt. Bestämmelserna gäller enligt Malmös hundstadga.

Koppeltvång

Koppeltvång råder året runt på offentlig plats inom följande områden:

  • Södra innerstaden, Bunkeflostrandängar och Fotevikens naturreservat
  • begravningsplats och kyrkogård
  • skolgård
  • rekreationsområdena Husie mosse och Bulltofta (förutom inom anvisad hundrastplats)
  • på och i anslutning till motionsslingor och motionsspår samt Sibbarps och Ribersborgs gång- och cykelväg.

Hundrastplatser och hundrastgårdar

Den största hundrastplatsen ligger på norra delen av Ribersborgsstranden, där stadens enda hundbadplats också finns. Ribersborg har ytterligare en hundrastplats i sydvästra delen. De övriga hundrastplatserna ligger vid Lernacken, på Almvik, Kastanjegården, Höja, Bulltofta rekreationsområde och Spillepengen.

De inhägnade hundrastgårdarna är totalt cirka 40 stycken, och finns utspridda över hela Malmö. Se den bifogade hundkartan nedan för mer information.

Hundlatriner

Upptagningstvång råder på de flesta platser i Malmö. Därför finns det drygt 1 300 hundlatrinkärl i staden. Hundlatrin ska slängas i dessa kärl och inte i de vanliga papperskorgarna. Kärlen är utplacerade på grönområden med tanken att det ska vara max 400 meter mellan varje kärl. Kärlen rengörs i samband med varje tömning.