MC-parkering

Det är tillåtet att parkera sin MC på p-plats som är avsedd för bil, men då måste du betala samma avgift som gäller för bil. P-biljetten ska alltid finnas väl synlig på motorcykeln.

Det är tillåtet att parkera mer än en motorcykel i varje parkeringsruta, men tänk på att du ska betala avgiften per fordon.

De p-platser på gatumark som är markerade P MC är avgiftsbefriade, (även om det är avgift på övriga platser på parkeringsytan). Detta gäller på följande adresser:

 • Cederströmsgatans p-plats (Bulltofta rekreationsområde).
 • Davidshallstorg, (mitt emot nr 3-5).
 • Edward Lindahlsgatan 22.
 • Gamlebrovägens p-plats (Sibbarp).
 • Kanalgatan vid vändzon.
 • Kristianiagatan intill Bylgiahuset.
 • Kungsgatan, (mitt emot nr 50).
 • Limhamnsvägens p-plats (t-bryggan).
 • Närkesgatan vändzonen, (mitt emot 1 b).
 • Regementsgatan p-plats (mitt emot nr 20).
 • Ribersborgsvägen p-plats (kallbadhuset).
 • Roskildevägens p-plats.
 • Segevångsgatan p-plats (mitt emot nr 1).
 • Själlandstorget intill skolan.
 • Stortorget p-plats.
 • Östra Promenaden (mitt emot 7a)

Sök efter adressen i Malmös stadsatlas

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-10-12 10:48