MC-parkering

För MC-parkeringar på gatumark gäller samma regler och avgifter som för övriga parkeringar i området.

Om man löser automatbiljett ska biljetten alltid finnas väl synlig på motorcykeln. Annars är telefonparkering ett praktiskt alternativ för motorcyklar om man vill undvika att biljetten blåser bort eller på annat sätt försvinner.

Det är tillåtet att parkera mer än en motorcykel i varje parkeringsruta, men tänk på att du ska betala avgiften per fordon.

För parkering på parkeringsplatser med p-skiva gäller samma tidsbegränsning som för övriga fordon. Dock behöver p-skivan inte finnas på motorcykeln då p-vakterna har andra sätt att kontrollera att tidsbegränsning efterlevs.

Här finns särskilda MC-parkeringar:

 • Cederströmsgatans p-plats (Bulltofta rekreationsområde).
 • Edward Lindahlsgatan 22.
 • Gamlebrovägens p-plats (Sibbarp).
 • Kanalgatan vid vändplats.
 • Kungsgatan, (mitt emot nr 50).
 • Limhamnsvägens p-plats (t-bryggan).
 • Närkesgatan vändplats, (mitt emot 1 b).
 • Regementsgatan p-plats (mitt emot nr 20).
 • Ribersborgsvägen p-plats (kallbadhuset).
 • Roskildevägens p-plats.
 • Segevångsgatan p-plats (mitt emot nr 1).
 • Stortorget p-plats.
 • Östra Promenaden (mitt emot 7a)

Sök efter adressen i Malmös stadsatlas

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-23 15:52