P-skiva

P-skiva används i Malmö för tidmätning på allmän parkering. Den gäller på alla tidsbegränsade parkeringar där parkeringsskylten har en tilläggstavla med symbolen "P-skiva" eller texten "P-skiva".

Regler och bestämmelser för P-skiva

  • Fordonets ankomsttid ska anges vid pilen, avrundad till närmast följande hel respektive halvtimme.
  • Om ankomsten sker före tidsbegränsning som anges på P-skylten, ställs P-skivan in på det klockslag begränsningen börjar t ex klockan 8.
  • P-skivans inställning på fordonets ankomsttid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.
  • P-skivan skall placeras innanför vindrutans högra sida, lätt avläsbar utifrån.
  • Endast en P-skiva får användas vid uppställningstillfälle.

Tilläggstavla med betydelse att p-skiva ska användas.

Senast ändrad: 2016-02-16 14:34