Domstolsarkiv

Stadsarkivet förvarar en rad domstolsarkiv från det lokala domstolsväsendet i Malmö.

Handlingar finns från tidsperioden 1503-1990. Bouppteckningar finns fram till 2001. Domstolsarkiven är en källa till forskning kring både enskilda individers personliga förhållanden och samhällets utveckling.

Rådhusrätt

Under den danska tiden fungerade borgmästare och råd, rådhusrätten,  som stadens styrelse och domstol för civila mål och ärenden. Bytinget dömde i brottmål och handlade till exempel egendoms- och pantförskrivningsärenden.

När svensk lagstiftning infördes i de tidigare danska landskapen år 1683 inrättades kämnärsrätten som underinstans till rådhusrätten. Samtidigt började stadens råd benämnas magistrat.

Magistraten utgjorde tillsammans med de äldstes råd stadens styrelse. Magistratens inflytande kringskars kraftigt genom införande av 1862 års kommunalförordningar då stadsfullmäktige inrättades. År 1849 överfördes kämnärsrättens mål och ärenden till rådhusrättens andra avdelning. Magistraten avskaffades genom beslut 1964.

Tingsrätt

Genom tingsrättreformen 1971 infördes en enhetlig domstolsorganisation med tingsrätten som enda domstol i första instans. År 2001 överfördes bouppteckningsenheterna från tingsrätten till skattemyndigheten. I samband med detta slutlevererades enhetens handlingar till stadsarkivet.

Handledning till juridiska källor

Stadsarkivet har gett ut en handledning till juridiska arkiv. Boken som förklarar hur du söker mål och ärenden, är illustrerad med exempel och bilder ur originalhandlingar. Pris: 150 kronor

Senast ändrad: 2014-10-05 16:42