Person- och släktarkiv

Vid Stadsarkivet förvaras många person- och släktarkiv efter människor som har levt och verkat i Malmö. Arkiven har överlämnats för att de ska bevaras för framtiden.

Person- och släktarkiv innehåller i allmänhet:

  • brev
  • dagböcker
  • manuskript
  • hushållskassaböcker
  • ägorättshandlingar
  • sterbhushandlingar
  • fotografier

Både innehåll och omfång kan variera stort.

Stadsarkivet förvarar person- och släktarkiv från mitten av 1700-talet fram till idag. Personarkiven är bra källor för en personhistoriker men även en lokalhistoriker kan hitta värdefullt material som skildrar Malmös utveckling i dessa arkiv.

Senast ändrad: 2019-03-12 14:50