$left
$middle

Hundrastning

Du som hundägare har ett ansvar och måste följa vissa regler gällande var och när din hund ska vara kopplad samt var du måste plocka upp efter din hund. Det finns platser där hundar inte är tillåtna alls, men det finns också många hundrastplatser och inhägnade områden där hundar kan vara lösa. 

Hundrastning under perioden
15 mars–15 september

Hundar får inte vistas på stränder, badplatser och bassängbad den 15 mars–15 september. Vid strandområden får endast kopplade hundar vistas på gång- eller cykelbanor. Vill du ta med hunden till en strand finns Ribersborgs hundbadplats. Det finns även två hundrastplatser på Ribersborgsstranden (Ribersborg och Hylliekrok) samt en på Lernacken.

Den 15 mars-15 september gäller även koppeltvång i alla tätbebyggda områden, parker och på campingplatser i Malmö.

Tänk på att Malmös naturreservat, naturområden och rekreationsområden har koppeltvång året runt.

Platser och områden där hundar aldrig får vara

På följande platser och områden får hundar aldrig vara:

 • Lekplatser och gräsmattor avsedda för lek och rekreation. Det är tillåtet att passera en lekplats med hunden kopplad genom gång- eller cykelvägar.
 • Lekområden vid plaskdammar.
 • Limhamns kalkbrott.
 • Idrottsplatser.
 • Planteringar.
 • Torg när det pågår försäljning eller när varor är utställda.

Platser och områden där hundar måste vara kopplade

Reglerna för koppeltvång varierar beroende på tid på året och plats i Malmö.

På följande platser och områden ska din hund vara kopplad året runt:

 • Naturreservaten Bunkeflo strandängar och Klagshamnsudden (Limhamns kalkbrott har hundförbud)
 • Naturområdena i Käglinge och Husie Mosse
 • Rekreationsområdena Bulltofta, Lindängelund och Torup
 • Innerstaden
 • Ribersborgs och Sibbarps gång- och cykelvägar
 • Västra Hamnen
 • Begravningsplatser och kyrkogårdar
 • Motionsslingor och motionsspår
 • Skolgårdar

Plocka upp efter din hund

Du måste plocka upp efter din hund i alla tätbebyggda delar av Malmö under hela året. Avföringen ska placeras i särskilda hundlatrinkärl.

Hundlatriner

I Malmö finns cirka 1300 hundlatrinkärl som hundägare kan använda för att slänga hundens avföring. Kärlen rengörs i samband med varje tömning.

Hundrastplatser och hundrastgårdar

Den största hundrastplatsen ligger på norra delen av Ribersborgsstranden, där stadens hundbadplats också finns. Ribersborg har ytterligare en hundrastplats i sydvästra delen.

De övriga hundrastplatserna ligger vid:

 • Almvik
 • Bulltofta rekreationsområde
 • Höja
 • Kastanjegården
 • Lernacken
 • Spillepengen

De inhägnade hundrastgårdarna är totalt 61 stycken, och finns utspridda över hela Malmö.

Karta över hundrastplatser och hundrastgårdar

Malmö stads hundstadga

Dokumentet innehåller regler för när och var hundar får vara, krav på att hålla dem kopplade och områden där de måste vara i koppel. För att göra det enklare att förstå finns en karta som visar reglerna för olika områden.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv