$left
$middle

Katter på din tomt

Du som är kattägare har ett ansvar både för att din katt mår bra och för att den inte ska störa andra. Håll därför din katt under tillräcklig uppsyn. På så sätt skyddar du katten mot sjukdomar och andra skador och undviker klagomål från grannar.

Störs du av katter som springer på din tomt?

Det har slagits fast i domstol att katter har rätt att röra sig fritt överallt, inte bara på ägarens tomt. Det är heller ingen olägenhet för människors hälsa om en eller flera katter förorenar på din tomt.

Du ansvarar själv för att schasa iväg katten om du tycker att den stör. Detsamma gäller om du har en dörr öppen och en katt kommer in i din bostad.

Du har inte rätt att skada en katt (eller något annat djur) som har kommit in i din bostad.

Hemlösa katter

Om du tror att en katt är hemlös kan du kontakta en av alla ideella föreningar som finns i Malmö och som jobbar med att ta hand om samt omplacera hemlösa katter.

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Telefon: 040-34 35 15

sv