Bullerkarta

Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Det kan vara till exempel vara buller från grannar, trafik eller byggbuller. Buller kan bland annat resultera i sömn- och koncentrationssvårigheter och hörselskador.

Nedan finns en karta över Malmö där du kan söka på gatunamn och se hur mycket trafikbuller och buller från tåg som det är kartlagt i just det området. Det finns förklaring på kartan till färgerna. Bullernivåer anges i decibel. Kartan är gjord efter de modellberäkningar som gjordes 2017.

Läs mer