Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt
$left
$middle

Barn och ungdomar som utsatt andra barn för sexuella övergrepp

Barn som utsätter eller misstänks ha utsatt andra för sexuella övergrepp kan få genomgå en riskbedömning hos Kriscentrum för barn och ungdomar. Riskbedömningen syftar till att tydliggöra vilket behov barnet har av behandling.

Hur söker jag hjälp?

För att få hjälp av Kriscentrum för barn och ungdomar ska du vända dig till socialtjänsten i det område där du bor. Socialtjänsten har öppet under kontorstid.

Om du har behov av akut hjälp direkt efter kontorstid och på helger ringer du Social Jour.

Riskbedömning på Kriscentrum för barn och ungdomar

Riskbedömningen görs genom enskilda samtal med den misstänka och föräldrar samt inhämtande av information från skola och socialtjänst. Socialtjänsten beviljar sedan hjälp och stöd i den omfattning som det finns behov av. 

Varför behövs en riskbedömning?

Barn och ungdomar som förgriper sig sexuellt väcker starka känslor, vilket har resulterat i att myter och vanföreställningar om verksam behandling florerat genom åren. På senare år har bättre forsknings- och erfarenhetsbaserade metoder att arbeta med dessa unga personer utvecklats.

För att metoderna ska kunna tillämpas på bästa sätt krävs väl underbyggda beslut grundande på strukturerade bedömningar av risk, behov och aktuella behandlingsframgångar.

sv