För dig som utsätter din partner eller annan närstående för våld

Du kan vända dig till Kriscentrum Malmö Samtalsmottagningen om du har problem med aggressivitet; om du har slagit, hotat eller på annat sätt kränkt, skrämt eller skadat din partner, dina barn eller någon annan person. Du kan också kontakta Centrum för brottsutsatta och medling för att få hjälp och stöd om du är över 18 år och blivit misstänkt och/eller polisanmäld för att ha utövat våld mot din partner.

Hur söker jag hjälp?

Kontakta Kriscentrum Malmö Samtalsmottagningenom du behöver samtalsstöd.

Om du behöver stöd i samband med polisanmälan

Kontakta Centrum för brottsutsatta och medling på telefonnummer: 040-34 92 92

Måndag, onsdag, torsdag och fredag kl. 09.00–15.30. Tisdag kl. 09.00–18.00. Lunchstängt varje dag kl. 12.00–13.00. Övrig tid, kontakta Social Jour.

Lämna gärna meddelande på vår telefonsvarare om vi inte svarar så ringer vi upp så snart vi har möjlighet.

Samtalsstöd på kvällar och helger

Vid behov av samtalsstöd utanför kontorstid kan du ringa nationell hjälplinje på 020-555 666.

Kriscentrum Malmö Samtalsmottagningen – hjälp för dig med aggressivt beteende

Det kan finnas många anledningar för att söka hjälp för aggressivt beteende. Till exempel:

  • Du har själv blivit oroad och skrämd av ditt beteende och är rädd för att det som hänt kan komma att upprepas.
  • Du tycker att det är din partner som provocerar dig till att vara våldsam.
  • Du har en stark press på dig att förändra ditt beteende.
  • Din partner kan ha kommit till den punkt där tron på att du förändrar dig inte längre finns och ställer därför frågan om separation på sin spets.

Centrum för brottsutsatta och medling – stöd i samband med polisanmälan

Centrum för brottsutsatta och medling kan hjälpa dig med

  • akut krishantering och bearbetning i form av samtalsstöd
  • kartläggning av risk och skydd
  • information om rättigheter och möjligheter
  • vägledning och hjälp med kontakt till andra myndigheter
  • stöd under rättegångsprocessen
  • föräldrautbildning.