Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt
$left
$middle

För vuxna som utsatt barn för våld i nära relation

Har ditt barn blivit utsatt för våld i hemmet? Har du som förälder använt våld eller är orolig att du ska använda våld mot ditt barn? Kriscentrum för barn och ungdomar ger stöd och behandling till barn tillsammans med deras föräldrar/omsorgspersoner när barnet blivit utsatt för våld av närstående.

Hur söker jag hjälp?

För att få hjälp av Kriscentrum för barn och ungdomar ska du vända dig till socialtjänsten i det område där du bor. Socialtjänsten har öppet under kontorstid.

Om du har behov av akut hjälp utanför kontorstid och på helger ringer du Social jour, 040-34 56 78.

Behandling på Kriscentrum för barn och ungdomar

Behandlingen på Kriscentrum för barn och ungdomar har kognitiv inriktning och pågår i cirka sex månader. Behandlingen heter KIBB (kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel) och är kostnadsfri.

Föräldrar som är misstänkta för att ha slagit sina barn erbjuds behandlingen genom socialtjänsten. Behandlingen innefattar både föräldrar och barn där syftet är att ge föräldrar strategier för att uppfostra barn utan inslag av våld. 

Barnet får hjälp att förstå, uttrycka och hantera känslor. Behandlingen består av parallella samtal där de vuxna pratar med en behandlare och barnet/barnen pratar med en annan behandlare.

Under behandlingen sker även gemensamma aktiviteter för att öka samarbetet i familjen och för att stärka relationerna i familjen. För att lättare kunna prata med de yngre barnen används hjälpmedel som känslokort, känslotärningar, dockor och arbetsblad.

sv