Fristående kvinnojourer och stödorganisationer

Det finns flera fristående stödorganisationer och föreningar för dig som utsatts för våld eller övergrepp. Kontakta respektive organisation för mer information.