Tranans förskola

Tranans förskola ligger i området gamla väster i centrala Malmö. Vi finns på bottenvåningen i ett bostadshus med tillgång till gård samt närliggande parker och lekplatser. Välkommen till en förskola med hjärta och driv

Om förskolan

Hos oss finns tre enheter och ett bibliotek som är tillgängligt för alla Tranans barn. Vår gård delar vi med de boende och här erbjuder vi olika stationer som vi tar ut varje dag för att skapa en miljö med ett pedagogiskt innehåll. Vi ger oss ofta ut till Slotts- och Kungsparken, då tar vi med oss aktiviteter och material som kan vara kopplat till det som barnen lär sig om då. Utöver detta så ger våra El-cyklar barnen ytterligare möjlighet till utforskande av Malmö stad och dessa cyklar används frekvent av alla enheter.

Utbildning i förskolan

Hos oss får barnen utvecklas genom att leka, skapa och utforska - både på egen hand, i grupp och tillsammans med pedagogerna. Vi utgår från förskolans läroplan och erbjuder en rolig, trygg och lärorik utbildning. Barnen på Tranan delas in efter ålder, våra lärmiljöer och det pedagogiska innehållet är riktat till barnens behov och intressen. I våra aktiviteter utgår vi från barnens intressen och funderingar för att sedan utmana vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. Varje vecka har vi pedagoger reflektionstid då vi utvärderar den gångna veckan samt planerar för kommande.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.15. Klockan 8.00 serveras en varierad och näringsriktig frukost. Klockan 9.00 delar barn och pedagoger in sig i mindre projektgrupper för att skapa goda förutsättningar för trygghet och lärande. Under dagens gång så får barnen möta en lustfylld undervisning genom digitalisering och språkfrämjande men även i olika lekgruppskonstellationer. På så sätt vill vi erbjuda varje enskilt barn sin rätt till utveckling och lärande.

Lunch serveras på respektive enhet klockan 11. När vi ätit klart sover de yngsta barnen och de äldre har återhämtning med fokus på högläsning och avslappning med lugnare aktiviteter. Vi äter mellanmål klockan 14.00. Runt 16 varvar vi ner för att avsluta förskoledagen tillsammans. Klockan 17.30 stänger Tranans förskola för dagen.

Introduktion och inskolning

Vi har föräldraaktiv inskolning där vi tillsammans hjälper ditt barn att lära känna förskolan. Under inskolningen är det du som vårdnadshavare som vägleder ditt barn in i förskolans värld och de vardagliga situationerna under barnets dag på förskolan. Det är en trygghet för barnet att ha en vårdnadshavare med sig under inskolningen samtidigt som det ger er en helhetsbild av utbildningen.

En av pedagogerna är ansvarig för ditt barns inskolning, men hela personalgruppen deltar i inskolningen av alla barn. Dag 1–3 är ni välkomna tillsammans mellan 9.15 till 14, dag 4–5 lämnar du barnet hos oss men finns tillgänglig vid behov och under vecka 2 är ditt barn hos oss mellan 8-14 eller 9-15.

Kommunikation med vårdnadshavare

En god kommunikation mellan förskola och hem är grunden för en god omsorg, utveckling och lärande hos oss på förskolan. Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning är viktig för att du som vårdnadshavare ska få veta hur ditt barn haft det under dagen. Vi kommunicerar också med varandra genom appen Tempus, där ni vårdnadshavare kan anmäla frånvaro eller skicka meddelanden till oss.

Varje termin erbjuds någon form av föräldramöte, utöver det har vi ett utvecklingssamtal varje år samt fler vid behov.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan har vi visning 9 november 2023 kl 9.30-10.30. För att anmäla dig till visning kontakta Gisela Malmgren. Kontaktuppgifter hittar ni längst ner på sidan. Visning för intressenter sker två gånger per termin samt vid erbjudande av plats på Tranans förskola.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 25 augusti 2023
  • 24 november 2023

Föräldraråd

Nästa föräldraråd, ett forum för alla vårdnadshavare med barn på Tranan, Lugnets, Sjöhästens och Bastionens förskola sker digitalt den:

  • 18 oktober kl 17.00-18.00

Länk till mötet kommer i kalenderhändelser i Tempus eller mailas ut till den som så önskar.

Varmt välkomna!

Våra avdelningar

Bron: 0768–93 77 10
Trollet: 0733–01 81 36
Torget: 0708–59 75 62

Köket: 0721–57 49 36

Utbildningsområde B

Utbildningsområde B

Kontakta oss

Tranans förskola

Besöksadress:
Ostindiefararegatan 8

Therese Slättman

Titel:
Rektor bitr förskola
Mobiltelefon:
0738-558712

Ninni Hyleborg

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
0766-335664

Gisela Malmgren

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
0738-521588
sv