Registrera bidragsberättigad förening hos fritidsförvaltningen

Är er förening redan registrerad hos fritidsförvaltningen och vill få möjlighet att ta del av bidrag och fler förmåner? Då kan ni ansöka om att registrera er förening som bidragsberättigad förening.

Innan ni ansöker om att registrera bidragsberättigad förening rekommenderar vi att ni grundligt läser igenom följande:

Uppfyller er verksamhet inte kraven riskerar ni att inte bli godkända som bidragsberättigad förening.

För att kunna registreras som bidragsberättigad förening ska ni

 • redan vara registrerad förening hos fritidsförvaltningen
 • ha ert säte i Malmö
 • ha ett bank- eller plusgiro som är registrerat i föreningens namn
 • ha minst bidragsberättigade 25 medlemmar
 • ha genomfört ett ordinarie årsmöte
 • ha en verksamhet som aktivt präglas av ett alkohol- och drogfritt förhållningssätt
 • ha gått de fyra obligatoriska utbildningarna för bidragsberättigade föreningar
 • uppfylla och fortsatt följa de grundläggande kraven för registrerade föreningar.

En förening som har en religiös inriktning, där majoriteten av föreningens aktiviteter är religiösa, kan inte vara en bidragsberättigad förening och beviljas bidrag. Religiösa föreningar kan registreras som registrerad förening, ta del av Malmö stads utbildningar och hyra anläggningar enligt prisgrupp 1 om aktiviteten inte är religiös. 

Medlemmarna ska

 • vara folkbokförda i Malmö
 • finnas i föreningens medlemsregister med folkbokföringsadress och födelsedata
 • vara 4–25 år (det år personen fyller 4 år till det år personen fyller 25 år) eller
 • vara +65 år (från det år personen fyller 65 år) och/eller
 • ha funktionsnedsättning (ingen åldersgräns)
 • vara aktiva i föreningen minst 2 gånger per verksamhetsår
 • betala medlemsavgift på minst 40 kronor per verksamhetsår (vid familjemedlemskap ska avgiften i genomsnitt vara minst 40 kronor/medlem).

Villkor efter registrering

För att fortsätta vara registrerad som bidragsberättigad förening ska ni skicka in följande handlingar digitalt varje år:

 • Föreningsrapport
 • Årsmötesprotokoll

Läs mer