$left
$middle

Förskottering av EU-bidrag

Bidraget fungerar som ett lån till föreningar som har ansökt och fått beviljat EU-bidrag. Föreningen får lånet medan ni väntar på att EU-bidraget ska betalas ut.

Bidraget kan sökas av Bidragsberättigad föreningar och Organisationer.

Villkor för att söka bidraget

Föreningen/organisationen ska ha ansökt om och fått beviljat EU-bidrag.

Om bidraget

  • Lånet från fritidsförvaltningen kan uppgå till 20 procent av EU-bidraget.
  • Fritidsförvaltningen kan betala upp till 50 procent av lånet i förskott. Resterande 50 procent betalas ut när föreningen kan visa att projektet är i gång och fungerar enligt projektbeskrivningen.
  • Föreningen ska betala tillbaka lånet när föreningen har skickat in slutredovisningen för projektet.

Ansökan

Efter att föreningen har fått ansökan om EU-bidrag godkänt skickar den e-post till forening@malmo.se och meddelar att man vill göra en ansökan om Förskottering av EU-bidrag. Föreningen får sedan ett beslut via e-post.

Bifoga följande handlingar till ansökan:

  • beslutsmeddelande från EU
  • projektbeskrivning
sv