$left
$middle

Kemikalieutsläpp

Om kemikalier släpps ut, trots skyddsåtgärder, är det viktigt att begränsa spridningen av ett utsläpp så fort som möjligt.

Du kan vidta dessa åtgärder vid kemikalieutsläpp

  • Du kan valla in utsläppet med olika typer av "avgränsare". Sådana finns i både täta och sugande material. Du kan också tillverka egna genom att till exempel fylla säckar med sand. För att förhindra att ett utsläpp når dag- eller spillvattenbrunnar kan du täcka brunnarna med täta polymerdukar eller liknande som ger ett tillfälligt skydd.
  • För att samla upp ett utsläpp kan du använda absorptionsmedel i lös vikt eller i form av mattor. Om inget särskilt medel finns tillgängligt kan du använda sågspån, sand eller jord. Förbrukat absorptionsmedel ska i regel hanteras som farligt avfall.
  • Det är viktigt att sanera snabbt i samband med ett kemikalieutsläpp. Därför måste det finnas redskap och lämpligt absorptionsmedel lätt tillgängligt och personalen måste veta var det finns och hur det ska användas.
  • Om det sker spill eller läckage så att marken eller byggnaden blir förorenad på ett sätt som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska du genast underrätta miljöförvaltningen.

Kontakta VA Syd om läckage gått ut i dag- eller spillvattennätet

Om ett utsläpp når dag- eller spillvattennätet ska du även informera VA Syd. Telefon 040-635 10 00 eller via e-post: kund@vasyd.se

Kontakta oss

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

Telefon:
040-34 35 15
Telefontider:
Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
Postadress:
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen 205 80 Malmö
Besöksadress:
Bergsgatan 17
Besökstider:
Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv