$left
$middle

Kontroll över kemikalier i varor du säljer

Du är skyldig att ha kontroll över vilka farliga ämnen som finns i de varor du säljer, så att du kan se till att de inte skadar människors hälsa eller miljön. Du måste också kunna svara dina kunder när de frågar om en vara innehåller farliga ämnen.

Skyldigheten att ha kontroll över sina varor och kunna svara på frågor om kemikalieinnehållet gäller alla företag som släpper ut en vara på marknaden: tillverkare, importörer, distributörer, grossister och butiker. Skyldigheten gäller alla ämnen på den så kallade kandidatförteckningen - listan över särskilt farliga ämnen.

Informationsskyldigheten

 • gäller för varor som innehåller mer än 0,1 procent av något ämne på kandidatförteckningen
 • innebär att den som överlåter en sådan vara måste ge tillräckligt med information för att kunden ska kunna använda varan på ett säkert sätt. Minimikravet är att informera om namnet på ämnet
 • innebär att butiken som säljer varan ska lämna information på kundens begäran inom 45 dagar. För kunder som är yrkesmässiga användare finns ingen ”45 dagars väntetid”. Informationen ska lämnas direkt till yrkesmässiga användare. 

Kemikalier i detaljhandeln

Som butiksinnehavare är du ansvarig för att de kemiska produkter och de varor som du säljer i butiken är rätt märkta och att de inte innehåller förbjudna ämnen. Kraven om märkning gäller farliga kemiska produkter, exempelvis tvättmedel, tändvätska och rengöringsmedel. Det finns också regler för vilka ämnen som inte får förekomma i till exempel leksaker och smycken. Reglerna är bland annat till för att skydda och varna konsumenter.

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv