Hantering av kostnadsfritt busskort för elever i årskurs 7–9

Hantering av kostnadsfritt busskort för elever i årskurs 7–9

Intresseanmälan för kostnadsfritt busskort för våren 2021 ska göras av vårdnadshavare. Busskortet skickas hem till eleven.

Från och med höstterminen 2021 behöver vårdnadshavare inte lämna in en intresseanmälan för det kostnadsfria busskortet.

De elever som haft busskort tidigare läsår får en ny period laddad på sitt gamla kort inför terminsstart. De elever som inte haft kort sedan tidigare får det hemskickat till folkbokföringsadressen i slutet av sommaren inför nytt läsår.

Elever som bor på någon annan adress än folkbokföringsadress behöver lämna in en intresseanmälan för att få sitt kort.

Skadat eller borttappat busskort

Eleven ska vända sig till sin skola för att spärra ett skadat eller borttappat kort. Om eleven går på en fristående skola ska skolan ta kontakt med skolplaceringsenheten för att få elevens kort spärrat och beställa ett nytt kort.