Serveringstillstånd för alkohol

Här kan du läsa om hur du ansöker om serveringstillstånd och få information om vad som gäller för dig som krögare i Malmö.

För att få servera alkohol krävs serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622). Du kan ansöka om att få ett stadigvarande serveringstillstånd eller ett tillfälligt serveringstillstånd. På den här sidan hittar du mer information om de olika tillstånden och hur du går tillväga för att ansöka.

Alkohollagen (2010:1622)

Stadigvarande serveringstillstånd

Tillfälligt serveringstillstånd

Du hittar också information i Malmö stads riktlinjer för alkoholservering. I riktlinjerna kan du läsa om handläggningstider, serveringstider, krav på matutbud med mera.

Malmö stads riktlinjer för alkoholsservering (pdf, 251 kB)

När behövs INTE serveringstillstånd?

Oftast behövs tillstånd för att servera alkohol, men det finns även några undantag då ett serveringstillstånd inte är nödvändigt. Du hittar mer information om undantagsregelerna här:

När behövs inte serveringstillstånd (pdf, 66.7 kB)

Tillståndsenhetens e-tjänster

Genom e-tjänsterna kan du ansöka om serveringstillstånd och anmäla ändringar i ditt befintliga tillstånd, som till exempel ändring av serveringsansvariga.

Tillståndsenhetens e-tjänster för serveringstillstånd
Tillståndsenhetens e-tjänster för folköl/tobak

Information om tillståndsenhetens e-tjänster

Nyheter

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-07-02 10:25