Om Malmö stads organisation

Malmö stad är en stor organisation med flera olika delar. Här får du veta mera om hur kommunen är organiserad.

Illustration över Malmö stads organisation

Malmö stad är en organisation med cirka 25 000 anställda. Våra verksamheter möter du som är Malmöbo troligtvis varje dag i någon form. Det som binder oss samman är att vi ska ge dig service av hög kvalitet.

Organisationen bestäms av kommunfullmäktige. Malmö stad består av förvaltningar. Varje förvaltning och bolag styrs av en nämnd eller styrelse som också utses av kommunfullmäktige.

Varför kommunala bolag?

Malmö stad äger också helt eller delvis ett antal bolag. Kommunen har bolag för att det finns ett behov av en mer affärsmässig verksamhet än vad som är möjligt för Malmö stads kommunala verksamheter.

Mer om förvaltningar, bolag och stiftelser hittar du under menyerna härintill.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-13 16:44