Det här får ni som företag

Företag som signerar Klimatkontrakt Malmö erbjuds att ta del av information och expertis genom kunskapsseminarier och nyhetsbrev. Malmö stad arbetar för att underlätta för företagen genom att fatta kloka beslut och driva på den nationella politiken så att Malmö kan gå före i omställningen.

I arbetet med Klimatkontrakten lovar Malmö stad att:

  • Genom sina verksamheter och bolag leda omställningen
  • Bidra till att möjliggöra testbäddar i Malmö
  • Tillhandahålla expertis, kunskap och rådgivning
  • Möjliggöra nya samarbeten
  • Identifiera möjligheter till att söka externfinansiering och inom prioriterade områden stödja ansökningarna
  • Föra dialog med nationella och europeiska myndigheter och beslutsfattare för att kunna nå klimat- och miljömålen

Nyhetsbrev

Malmö stad skickar ut ett nyhetsbrev till alla som signerat klimatkontrakt. Det går ut varannan månad och innehåller information som är relevant för klimatomställningen som till exempel möjlig extern finansiering, rådgivning och kunskapsspridning.

Föreläsningsserie: Klimatprat för Malmö och planeten

Föreläsningsserien Klimatprat för Malmö och planeten har fokus på klimatet ur olika perspektiv. Föreläsningarna hålls cirka en gång i månaden, via Teams webinar och du som signerat Klimatkontrakt Malmö är varmt välkommen att delta.

sv