Om Klimatkontrakt Malmö

Det finns ett stort intresse och en vilja att vara en del av Malmös klimatomställning och många företag har klimatfrågan högt på agendan. Ett undertecknande av Klimatkontrakt Malmö innebär att vi tillsammans kraftsamlar och göra insatser för ett klimatneutralt Malmö 2030.

Till 2030 ska Malmös geografiska utsläpp ha minskat med 70 procent, de konsumtionsbaserade utsläppen ska vara på god väg till en hållbar nivå och Malmö stads organisation ska ha nettonollutsläpp. Malmö ska även försörjas med 100 procent förnybar eller återvunnen energi, ha ett hållbart mobilitetssystem samt en ökad resurseffektivitet.

För att lyckas behöver vi jobba tillsammans och öka takten i omställningen.

Klimatkontrakt Malmö kan tecknas av både mindre, medelstora och stora företag i Malmö som har sin huvudsakliga verksamhet i Malmö. Företagen som signerar klimatkontrakt arbetar i riktning mot ett klimatneutralt Malmö 2030 och gör olika insatser för att minska sina utsläpp.

Vid signeringen finns ett 40-tal konkreta klimatinsatser som företagen kan välja bland, som alla går i linje med Malmös klimatmål. Klimatinsatserna är inom utsläppsområden som de flesta företag har och där det finns en stor möjlighet att påverka, såsom transporter, mat, produkter och tjänster och energi. I gensvar åtar sig Malmö stad att arbeta för att underlätta för företagen genom att fatta kloka beslut och driva på den nationella och europeiska politiken så att Malmö kan gå före i omställningen.

Frågor och svar om Klimatkontrakt Malmö

sv