Utlysningar - stöd till företagens omställning

Ett flertal EU-program utlyser medel till företag för insatser inom exempelvis innovation, energi, cirkulär ekonomi och klimatanpassning. Här listar vi relevanta utlysningar.

EU-bidrag

Struktur- och investeringsfonder

Regionalfondsprogrammet för Skåne Blekinge kommer ha en utlysning öppen 21 november till 12 december 2023 och en som öppnar 20 februari och stänger 19 mars 2024. Utlysningarna handlar om att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft, energieffektivisering, att främja förnybar energi, att utveckla innovationsförmågan och om cirkulär ekonomi Planerad finansiering i Skåne-Blekinge - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Interreg South Baltic handlar om digitalisering, innovation och internationalisering, hållbar energiomställning, hållbar vattenförvaltning, cirkulär ekonomi, innovation och hållbar utveckling för besöksnäring samt stärkt kapacitet för gränsöverskridande samarbete. Den andra utlysningen för projekt är öppen 5 oktober till 30 november i år. Den 22 februari till 21 mars 2024 planeras en utlysning för mindre projekt och den 25 april till 26 juni 2024 öppnar troligtvis en utlysning för vanliga projekt igen What is Interreg South Baltic Programme 2021-2027 - Interreg South Baltic

Sektorsprogram

Horisont Europas arbetsprogram för 2023/2024 finns publicerade på Horisont Europas hemsida Horizon Europe work programmes (europa.eu). Region Skåne har ett planeringsbidrag för fler skånska ansökningar till Horisont Europa. Ansökningar tas emot löpande med uppehåll 15 juni–15 augusti och 15 december–15 januari Planeringsbidrag för fler skånska ansökningar till Horisont Europa - Utveckling Skåne (skane.se)

LIFE är EU:s miljöprogram med målet att genomföra EU:s miljömål. Programmet syftar till att främja aktiviteter inom natur och biodiversifiering; cirkulär ekonomi och livskvalitet; samt anpassning till klimatförändringarna och ren energiomställning. Man ansöker en gång om året via EU:s ansökningsportal. Oftast öppnar ansökningsomgången under våren och stänger efter sommaren. När ansökningsomgången öppnar publiceras också årets prioriteringar för varje delprogram LIFE – bidrag till miljö, klimat och naturprojekt (naturvardsverket.se)

Nationella medel

Vinnovas erbjudanden om finansiering handlar bland annat om IoT för innovativ samhällsnytta (stänger 30 november) och om bioinnovation (stänger i mars 2024). Inom en snar framtid kommer Vinnova öppna ytterligare ett antal utlysningar. Till exempel om internationella innovationsprojekt inom programvaruintensiva system och tjänster (öppnar 12 september), om företagsdrivna projekt inom food tech med fokus på alternativa proteiner (öppnar 11 september), om ökad cirkularitet för transportinfrastrukturen (planeras öppna i november), samt om elektroniska komponenter och system för hållbar digital transformation (öppnar 25 september) Hitta rätt erbjudande om finansiering | Sök bland Vinnovas erbjudanden | Vinnova

Energimyndigheten har bland annat öppnat en utlysning som handlar om att bidra till utvecklingen av framtidens resilienta och fossilfria transportsystem (stänger 3 oktober) och bidra med nya lösningar, kunskap och perspektiv för resurseffektiv bebyggelse (stänger 4 oktober). Det är även möjligt att löpande söka till Industriklivets områden, det vill säga 1. att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser som har ett direkt eller indirekt samband med processutsläppen, 2. negativa utsläpp genom geologisk lagring av växthusgaser av biogent ursprung och 3. klimatomställningen i samhället genom att tillämpa ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin, så kallade strategiskt viktiga insatser inom industrin Utlysningar och stöd (energimyndigheten.se)

Tillväxtverket utlyser automationscheckar för små eller medelstora tillverkande företag som vill utveckla tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering. Utlysningen stänger 2 oktober Automationscheckar - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Naturvårdsverket tar snart emot ansökningar till Klimatklivet, som ger stöd till fysiska investeringar med stor klimatnytta. Klimatklivet är öppet för ansökningar 18–29 september 2023 Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar (naturvardsverket.se) Batterifonden tar emot ansökningar löpande. Kvarvarande medel i Batterifonden avsätts till forskning för utveckling av hållbara och kostnadseffektiva återvinningsmetoder för alla typer av batterier, fordonsenergirelaterad batteriforskning och batteriforskning för resurseffektivt nyttjande av förnybar energi Batterifonderna (naturvardsverket.se)

sv