$left
$middle

Uppdaterad 25 april 2022

25 april 2022

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Vår organisation

Organisation med barnet i centrum

Hos oss i förskoleförvaltningen är det barnet som står i centrum. Vår organisation är byggd för att skapa en likvärdig förskola av god kvalitet för Malmös barn. Närmast barnet arbetar förskollärare, barnskötare och pedagoger.

Förskoleförvaltningens organisation

Förskoleområde

Varje förskola ingår i ett förskoleområde som består av 2-5 förskolor. Varje område leds av en rektor som har övergripande ansvar för verksamheten.
I ledningsgruppen finns också biträdande rektor, som bland annat har medarbetaransvar, och förste förskollärare, som leder och stödjer medarbetarna i det pedagogiska arbetet.

Kontaktuppgifter till förskolorna

Utbildningsområden

Förskoleområdena är i sin tur organiserade i fyra utbildningsområden. Inom utbildningsområdena finns stödfunktioner i form av pedagogiska utvecklingsteam, specialpedagog- och psykologteam och administrativa team. Även ett bemanningsteam finns knutet till varje utbildningsområde.

Varje utbildningsområde leds av en utbildningschef som har övergripande ansvar för ekonomi, kvalitet och resultat. De har även det övergripande ansvaret för ledning, styrning och utveckling inom området.

Utbildningsområde A
Utbildningsområde B
Utbildningsområde C
Utbildningsområde D

Stabsavdelningar

I förskoleförvaltningen finns fyra centrala stabsavdelningar: avdelningen för kvalitet och myndighet, kommunikationsavdelningen, ekonomiavdelningen och HR-avdelningen. Stabsavdelningarna fungerar som stöd till utbildningsområdena och förskolorna. De har också i uppgift att ge förskolenämnden underlag för att kunna ta sitt ansvar som huvudman.

Förvaltningsledning

Utbildningscheferna och avdelningscheferna utgör tillsammans förvaltningsledningen som leds av förskoledirektören.

Kontaktuppgifter till förvaltningensledningen