Synpunkter till serviceresor

Nedan fyller du i synpunkter runt din resa. Alla synpunkter rapporteras till vår leverantör, så att de får kännedom om var de brister i kvalitet. Vill du bara lämna en allmän synpunkt som kan vara av vikt för kvalitén av vår leverans, för vår interna kännedom så kan du beskriva detta i fältet ”allmän synpunkt".
Senast ändrad: