Stadsrevisionen informerar

Stadsrevisionen skickar ut ett informationsblad ca fyra gånger per år till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare för att framförallt informera om pågående och genomförda granskningar.

Via länkarna längre ner på sidan kan du ladda ner och läsa dem.

Senast ändrad: